لیست ساندبار های ال جی

قیمت ساندبار ال جی SN5 محصول 2020
2020
400 وات
سال عرضه (میلادی) :
2020
قدرت خروجی صدا (وات) :
400
تعداد کانال صدا :
2.1
پورت خروجی HDMI :
دارد
بلوتوث (Bluetooth) :
دارد
13,600,000 تومان
قیمت ساندبار ال جی SN4 محصول 2020
2020
300 وات
سال عرضه (میلادی) :
2020
قدرت خروجی صدا (وات) :
300
تعداد کانال صدا :
2.1
پورت خروجی HDMI :
دارد
بلوتوث (Bluetooth) :
دارد
11,500,000 تومان
قیمت ساندبار ال جی SJ2 محصول 2017 رنگ مشکی در بانه
2017
160 وات
سال عرضه (میلادی) :
2017
قدرت خروجی صدا (وات) :
160
تعداد کانال صدا :
2.1
پورت خروجی HDMI :
ندارد
بلوتوث (Bluetooth) :
دارد
ناموجود
قیمت ساندبار ال جی SL5Y محصول 2019 رنگ مشکی در بانه
2019
400 وات
سال عرضه (میلادی) :
2019
قدرت خروجی صدا (وات) :
400
تعداد کانال صدا :
2.1
پورت خروجی HDMI :
دارد
بلوتوث (Bluetooth) :
دارد
ناموجود
قیمت ساندبار ال جی SN5Y محصول 2020
2020
400 وات
سال عرضه (میلادی) :
2020
قدرت خروجی صدا (وات) :
400
تعداد کانال صدا :
2.1
پورت خروجی HDMI :
دارد
بلوتوث (Bluetooth) :
دارد
ناموجود
قیمت ساندبار ال جی SN6Y محصول 2020
2020
420 وات
سال عرضه (میلادی) :
2020
قدرت خروجی صدا (وات) :
420
تعداد کانال صدا :
3.1
پورت خروجی HDMI :
دارد
بلوتوث (Bluetooth) :
دارد
ناموجود
قیمت ساندبار ال جی SN9Y محصول 2020
2020
520 وات
سال عرضه (میلادی) :
2020
قدرت خروجی صدا (وات) :
520
تعداد کانال صدا :
5.1.2
پورت خروجی HDMI :
دارد
بلوتوث (Bluetooth) :
دارد
ناموجود
قیمت ساندبار ال جی SL4 محصول 2019 رنگ مشکی دربانه
2019
300 وات
سال عرضه (میلادی) :
2019
قدرت خروجی صدا (وات) :
300
تعداد کانال صدا :
2.1
پورت خروجی HDMI :
ندارد
بلوتوث (Bluetooth) :
دارد
ناموجود
قیمت ساندبار ال جی SL4Y محصول 2019 رنگ مشکی در بانه
2019
300 وات
سال عرضه (میلادی) :
2019
قدرت خروجی صدا (وات) :
300
تعداد کانال صدا :
2.1
پورت خروجی HDMI :
ندارد
بلوتوث (Bluetooth) :
دارد
ناموجود
قیمت ساندبار ال جی SJ3 محصول 2017
300 وات
2017
سال عرضه (میلادی) :
2017
قدرت خروجی صدا (وات) :
300
تعداد کانال صدا :
2.1
پورت خروجی HDMI :
ندارد
بلوتوث (Bluetooth) :
دارد
ناموجود
ساندبار ال جی SN6
2020
420 وات
سال عرضه (میلادی) :
2020
قدرت خروجی صدا (وات) :
420
تعداد کانال صدا :
3.1
پورت خروجی HDMI :
دارد
بلوتوث (Bluetooth) :
دارد
ناموجود

ساندبار ال جی تاریخ تیر 1403 در سلام بابا