براساس توان

قیمت کولر گازی کریر مدل 38QHG024VS با ظرفیت 24000
2022
24000
سال عرضه (میلادی) :
2022
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
دارد
ظرفیت (بی تی یو) :
24000
کولر گازی هوشمند :
-
47,000,000 تومان
قیمت کولر گازی ال جی IQA24K با ظرفیت 24000 بی تی یو محصول 2021
2021
24000
سال عرضه (میلادی) :
2021
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
ندارد
ظرفیت (بی تی یو) :
24000
کولر گازی هوشمند :
ندارد
40,800,000 تومان
قیمت کولر گازی گری GWH30AGEXH محصول 2023
2023
30000
سال عرضه (میلادی) :
2023
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
ندارد
ظرفیت (بی تی یو) :
30000
کولر گازی هوشمند :
دارد
56,900,000 تومان
قیمت کولر گازی ال جی BMP-26K یا BMP-26K1 با ظرفیت 24000 بی تی یو محصول 2019
2019
24000
سال عرضه (میلادی) :
2019
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
دارد
ظرفیت (بی تی یو) :
24000
کولر گازی هوشمند :
ندارد
48,700,000 تومان
قیمت کولر گازی ال جی ARTU26T4 با ظرفیت 26000 بی تی یو محصول 2023
2023
24000
سال عرضه (میلادی) :
2023
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
دارد
ظرفیت (بی تی یو) :
24000
کولر گازی هوشمند :
دارد
73,000,000 تومان
قیمت کولر گازی کریر 38QHG012H با ظرفیت 12000 بی تی یو
2022
12000
سال عرضه (میلادی) :
2022
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
ندارد
ظرفیت (بی تی یو) :
12000
کولر گازی هوشمند :
ندارد
22,000,000 تومان
قیمت کولر گازی کریر 38QCF030733G با ظرفیت 30000 بی تی یو
2022
30000
سال عرضه (میلادی) :
2022
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
ندارد
ظرفیت (بی تی یو) :
30000
کولر گازی هوشمند :
دارد
52,300,000 تومان
قیمت کولر گازی کریر مدل 38QHG012VS با ظرفیت 12000
2022
12000
سال عرضه (میلادی) :
2022
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
دارد
ظرفیت (بی تی یو) :
12000
کولر گازی هوشمند :
-
28,800,000 تومان
قیمت کولر گازی کریر 38QHG024H با ظرفیت 24000 بی تی یو
2022
24000
سال عرضه (میلادی) :
2022
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
ندارد
ظرفیت (بی تی یو) :
24000
کولر گازی هوشمند :
ندارد
35,500,000 تومان
قیمت کولر گازی ال جی IQA18K با ظرفیت 18000 بی تی یو محصول 2021
2021
18000
سال عرضه (میلادی) :
2021
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
ندارد
ظرفیت (بی تی یو) :
18000
کولر گازی هوشمند :
ندارد
34,800,000 تومان
قیمت کولر گازی کریر 38QHG018H با ظرفیت 18000 بی تی یو
2022
18000
سال عرضه (میلادی) :
2022
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
ندارد
ظرفیت (بی تی یو) :
18000
کولر گازی هوشمند :
ندارد
30,000,000 تومان
قیمت کولر گازی ال جی IQA12K با ظرفیت 12000 بی تی یو محصول 2021
2021
12000
سال عرضه (میلادی) :
2021
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
ندارد
ظرفیت (بی تی یو) :
12000
کولر گازی هوشمند :
ندارد
25,600,000 تومان
کولر گازی کریر 38QHA012VSL با ظرفیت 12000
2022
12000
سال عرضه (میلادی) :
2022
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
دارد
ظرفیت (بی تی یو) :
12000
کولر گازی هوشمند :
-
27,900,000 تومان
قیمت کولر گازی کریر مدل 38QHG018VS با ظرفیت 18000
2022
18000
سال عرضه (میلادی) :
2022
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
دارد
ظرفیت (بی تی یو) :
18000
کولر گازی هوشمند :
-
39,800,000 تومان
قیمت کولر گازی گری GWH36LB محصول 2021
2021
36000
سال عرضه (میلادی) :
2021
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
ندارد
ظرفیت (بی تی یو) :
36000
کولر گازی هوشمند :
دارد
75,500,000 تومان
قیمت کولر گازی گری GWH18AGDXE محصول 2023
2023
18000
سال عرضه (میلادی) :
2023
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
ندارد
ظرفیت (بی تی یو) :
18000
کولر گازی هوشمند :
دارد
35,000,000 تومان
قیمت کولر گازی گری GWH12QC-K3NNB8B سری لومو با ظرفیت 12000
12000
سال عرضه (میلادی) :
-
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
ندارد
ظرفیت (بی تی یو) :
12000
کولر گازی هوشمند :
ندارد
24,300,000 تومان
قیمت کولر گازی ال جی AMPU26T4 با ظرفیت 26000 بی تی یو محصول 2023
2023
24000
سال عرضه (میلادی) :
2023
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
دارد
ظرفیت (بی تی یو) :
24000
کولر گازی هوشمند :
دارد
ناموجود
قیمت کولر گازی ال جی AMPU19T4 با ظرفیت 18000 بی تی یو محصول 2023
2023
18000
سال عرضه (میلادی) :
2023
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
دارد
ظرفیت (بی تی یو) :
18000
کولر گازی هوشمند :
دارد
ناموجود
قیمت کولر گازی گری GWH24AGEXF
2022
24000
سال عرضه (میلادی) :
2022
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
دارد
ظرفیت (بی تی یو) :
24000
کولر گازی هوشمند :
دارد
ناموجود
قیمت کولر گازی ال جی ARTU19T4 با ظرفیت 19000 بی تی یو محصول 2023
2023
18000
سال عرضه (میلادی) :
2023
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
دارد
ظرفیت (بی تی یو) :
18000
کولر گازی هوشمند :
دارد
ناموجود
قیمت کولر گازی گری GWH24AFEXF محصول 2022
2022
24000
سال عرضه (میلادی) :
2022
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
ندارد
ظرفیت (بی تی یو) :
24000
کولر گازی هوشمند :
دارد
ناموجود
قیمت کولر گازی گری GWH18AGD محصول 2022
2022
18000
سال عرضه (میلادی) :
2022
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
دارد
ظرفیت (بی تی یو) :
18000
کولر گازی هوشمند :
دارد
ناموجود
قیمت کولر گازی ال جی AMPU13T4 با ظرفیت 12000 بی تی یو محصول 2023
2023
12000
سال عرضه (میلادی) :
2023
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
دارد
ظرفیت (بی تی یو) :
12000
کولر گازی هوشمند :
دارد
ناموجود
کولر گازی 24000 ال جی
2018
24000
سال عرضه (میلادی) :
2018
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
دارد
ظرفیت (بی تی یو) :
24000
کولر گازی هوشمند :
دارد
ناموجود
کولر گازی 18000 ال جی
2018
18000
سال عرضه (میلادی) :
2018
نوع کولر گازی :
اسپلیت تک پنل
نوع گاز (مبرد) :
R410A
اینورتر :
دارد
ظرفیت (بی تی یو) :
18000
کولر گازی هوشمند :
دارد
ناموجود

توان کولرگازی یا BTU 

هنگام تلاش برای درک قدرت تهویه مطبوع، رایج است که مخفف BTU را پیدا کنید. این مخفف عبارت British Thermal Unit، یک واحد اندازه گیری انرژی است. از نظر فنی، 1 BTU معادل انرژی مورد نیاز برای گرم کردن یک پوند آب به اندازه 1 درجه فارنهایت است. در تهویه مطبوع، واحدی است که برای نشان دادن مقدار انرژی مصرف شده برای حذف گرما از یک منطقه در یک ساعت استفاده می‌شود. برای درک بهتر BTU‌ها، می‌توانیم آن‌ها را با کالری مقایسه کنیم. هر دو واحدهایی هستند که انرژی را اندازه گیری می‌کنند و درست مانند بدن ما، تهویه مطبوع برای انجام بهینه کارهای روزانه به مقدار مناسب انرژی نیاز دارد.

بنابراین، هر چه رقم BTU بیشتر باشد، ظرفیت خنک کنندگی بیشتر و کولر گازی قدرتمندتر است. این دستگاه همچنین برای پمپ‌های حرارتی، چیلرها و سایر وسایل گرمایشی و سرمایشی استفاده می‌شود. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که BTU برای کولر گازی به خروجی اشاره دارد، سرمایش یا گرمایش را کولرگازی شما برای خانه شما فراهم می‌کند، برخلاف ظرفیت ورودی که میزان انرژی مورد نیاز برای راه اندازی یک دستگاه، مثلاً یک کوره، را اندازه می‌گیرد.

آیا تعداد بالاتر BTU همیشه بهتر است؟

شاید منطقی باشد که فکر کنیم هرچه ظرفیت BTU یک کولر گازی بالاتر باشد، بدون توجه به اندازه خانه ما، بهتر است. این یک تصور غلط رایج است، همانطور که BTU کم‌تر از حد توصیه شده برای خنک کردن خانه کافی نیست، BTU بالاتر نیز عواقب منفی خود را دارد. فقط به مقایسه کالری که در بالا انجام دادیم فکر کنید.

وقتی BTU کولر گازی خیلی کم است: کولر گازی با حداکثر توان خود به طور مداوم کار می‌کند و همچنان به سطح راحتی مطلوب نمی‌رسد. اساساً، گرمای زیادی برای واحد AC وجود خواهد داشت. این نه تنها مصرف انرژی را افزایش می‌دهد، بلکه طول عمر کولر گازی را نیز کاهش می‌دهد.

وقتی BTU کولر گازی خیلی زیاد است: همانطور که مشخص است، BTU بالاتر همیشه بهترین نیست. وقتی تهویه مطبوع بیش از حد قوی باشد، به سرعت اتاق را خنک می‌کند و چرخه را خاموش خواهد کرد و سپس برای حفظ دما دوباره روشن می‌شود. این روند مداوم روشن و خاموش شدن در چنین دوره‌های زمانی کوتاهی باعث می‌شود که واحد AC سخت‌تر از حد نیاز کار کند. ناگفته نماند که یک واحد با ظرفیت بالاتر، مصرف برق بیشتری خواهد داشت، انرژی گرانبهایی را که می‌توان در جای دیگری خرج کرد، هدر داد و باز هم بر طول عمر آن تأثیر خواهد گذاشت.

ظرفیت سرمایش کولر گازی می‌تواند بر حسب تن، وات یا BTU باشد. یک تن AC معادل 3500 وات خنک کننده است که برابر با 1200 BTU در ساعت است.

عوامل موثر در محاسبه قدرت سیستم تهویه مطبوع

انتخاب اندازه مناسب کولر گازی تصمیم مهمی است که می‌تواند تاثیر بسزایی در سطح راحتی خانه یا محل کار شما داشته باشد. واحدی که خیلی کوچک است ممکن است فضای شما را به طور موثر خنک نکند، در حالی که واحدی که خیلی بزرگ است می‌تواند منجر به هزینه‌های انرژی غیر ضروری شود. در کل باید گفت که یک واحد AC با اندازه نامناسب می‌تواند منجر به مشکلاتی مانند خنک کننده ناکافی، مصرف بیش از حد انرژی و افزایش سایش و پارگی سیستم شود. بنابراین، اگر به‌دنبال اجتناب از این مشکلات هستید و می‌خواهید که سیستم AC شما در تمام طول سال به طور موثر کار کند، بسیار مهم است که مطمئن شوید اندازه آن برای خانه شما مناسب است. عامل اصلی برای انتخاب سیستم تهویه مطبوع با اندازه مناسب، متراژ مربع خانه شما است. با این حال، متغیرهای دیگری نیز وجود دارند که میتوانند بر میزان کارآمدی سیستم شما تأثیر بگذارند.

  • اندازه و تعداد پنجره‌ها یا بالکن‌ها و کیفیت شیشه‌ها
  • عایق حرارتی خانه: عایق بودن اتاق یا فضا می‌تواند بر ظرفیت خنک کنندگی کولر گازی تأثیر بگذارد. یک اتاق با عایق کاری ضعیف به هوای خنک اجازه خروج می‌دهد و باعث می‌شود دستگاه کارایی کم‌تری داشته باشد.
  • دمای محیط: دمای بیرون می‌تواند بر ظرفیت خنک کنندگی کولر گازی تأثیر بگذارد. اگر دمای بیرون بسیار گرم باشد، ممکن است دستگاه برای خنک کردن موثر فضا مشکل داشته باشد.
  • جریان هوا: جریان هوا در اتاق یا فضا می‌تواند بر ظرفیت خنک کننده تهویه مطبوع تأثیر بگذارد. اگر دستگاه توسط اثاثیه یا اشیاء دیگر مسدود شود، جریان هوا ممکن است محدود شود و کارایی دستگاه کم‌تر شود.
  • جهت ساختمان: خانه‌هایی که رو به جنوب یا غرب قرار دارند معمولاً به دلیل گرمای ناشی از قرار گرفتن در معرض نور خورشید در طول تابستان، مدت بیشتری طول می‌کشد تا خنک شوند. خانه‌هایی که سایه زیاد دارند یا خانه‌هایی که عمدتاً به سمت شمال یا شرق هستند، کم‌تر در معرض آفتاب قرار می‌گیرند و به طور کلی خنک‌تر هستند. بنابراین هرچه خورشید مستقیم بیشتری دریافت کند، نیروی مورد نیاز برای نگه داشتن فضا در دمای مطلوب بیشتر است.
  • وسایل تولید گرما: آشپزخانه‌ها و اتاق‌های خشکشویی دارای وسایلی هستند که گرما تولید می‌کنند. این اتاق‌ها برای خنک شدن به BTU بیشتری نیاز دارند. در واقع تعداد تجهیزات الکترونیکی متصل در اتاق می‌تواند محیط را گرم کند.
  • ارتفاع سقف: خانه‌هایی با سقف بلند حجم بیشتری نسبت به اتاق‌هایی با ارتفاع سقف استاندارد 9 فوت (2.74 متر) دارند. شما باید یک یا دو BTU بالاتر از آنچه برای متراژ مربع اتاق توصیه می‌شود محاسبه کنید تا اتاق را به طور موثرتری خنک کنید.
  • ویژگی‌های اضافی که می‌تواند به اتلاف و افزایش گرما اضافه کند (مانند نورگیر، شومینه و غیره)

علاوه بر این، باید در نظر داشت که خنک کردن یک آپارتمان 70 فوت مربعی با اماکن تجاری یا اداری یکسان نیست. در این فضاها عوامل بیشتری در نظر گرفته خواهد شد.

مقدار قدرت و توان کولرگازی از چقدر شروع می‌شود

انتخاب اندازه مناسب تهویه مطبوع متناسب با اتاق شما امری ضروری است که هم سرمایش و هم بهره‌وری انرژی را به حداکثر می‌رساند. دستگاه‌های تهویه مطبوع با ظرفیت خنک کنندگی زیاد انرژی بیشتری مصرف می‌کنند، واحدهای کوچکتر ممکن است اتاق را به خوبی خنک نکنند و شما را گرم و آزاردهنده نگه دارند. بنابراین برای اینکه مساحت و متراژ خانه‌ها و ادارت و غیره با هم فرق می‌کنند تولیدکنندگان کولرگازی‌هایی با ظرفیت‌های مختلف تولید و روانه بازار نموده‌اند تا کاربران بسته به نیاز خود کولرگازی با ظرفیت ایده‌آل را انتخاب کنند. در سایت سلام بابا کولر‌گازی‌هایی با ظرفیت 9000 بی تی یو تا حداکثر 60000 را می‌توانید با مناسب‌ترین قیمت و اطمینان از اصل بودن آن خریداری نمایید. لیستی از ظرفیت‌های مختلف کولرگازی عبارتند از:

نحوه محاسبه‌ی توان کولرگازی

برای اندازه گیری توان مورد نظر شما می‌توانید از فرمول خیلی ساده زیر استفاده نمایید تا ایده‌آل‌ترین انتخاب را داشته باشید :

فرمول انتخاب توان :  به ازای هر مترمربع 400 تا 600 BTU را درنظر بگیرید به طور مثال برای یک اتاق 12 متر : 12x600=7200 پس نزدیک‌ترین کولرگازی با این توان موجود در بازار 9000 است در نتیجه می‌توانید اقدام به خرید کولرگازی 9000 کنید و این سوال چه کولرگازی با چه توانی بخرم برطرف خواهد شد.

ادامه مطلبShow less