برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
مقایسه 0

ویدئوی رضایت مشتریان عزیز سلام بابا

بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای رستمی از کرمانشاه خریدار تلویزیون‌ ال جی 55C2، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای رستمی از کرمانشاه خریدار تلویزیون‌ ال جی 55C2، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت‌ خانم یاوند از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55C2، ساید ال جی J337، ظرفشویی ال جی 425، لباسشویی ال جی V5، مایکروویو ال جی، چای‌ساز و آبمیوه گیری بوش. ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ خانم یاوند از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55C2، ساید ال جی J337، ظرفشویی ال جی 425، لباسشویی ال جی V5، مایکروویو ال جی، چای‌ساز و آبمیوه گیری بوش. ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت جناب آقای فضیله پور از خرمشهر خریدار تلویزیون ال‌ جی 55C2، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (آقای سعیدی 09187715000)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای فضیله پور از خرمشهر خریدار تلویزیون ال‌ جی 55C2، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (آقای سعیدی 09187715000)
رضایت جناب آقای رفیعی از استان اراک بابت خرید تلویزیون 55C2 ال جی، ممنون بابت اعتماد شما از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم صادقی 09184179240
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای رفیعی از استان اراک بابت خرید تلویزیون 55C2 ال جی، ممنون بابت اعتماد شما از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم صادقی 09184179240
رضایت جناب آقای بوربور از ورامین استان تهران خریدار تلویزیون ال جی مدل 55C2 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده ( خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای بوربور از ورامین استان تهران خریدار تلویزیون ال جی مدل 55C2 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده ( خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای جعفرپور از تهران خریدار تلویزیون ال جی 65C2 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای جعفرپور از تهران خریدار تلویزیون ال جی 65C2 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
رضایت خانم رضامند از کرج ابت خرید تلویزیون 65C2 ال جی ممنون از  شما از لطفتان سپاسگذاریم فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت خانم رضامند از کرج ابت خرید تلویزیون 65C2 ال جی ممنون از  شما از لطفتان سپاسگذاریم فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت جناب آقای احمدی پور از تهران بابت خرید تلویزیون 65C2 ال جی ممنون از  شما از لطف تان سپاسگذاریم فروشنده خانم صادقی 09184179240
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای احمدی پور از تهران بابت خرید تلویزیون 65C2 ال جی ممنون از  شما از لطف تان سپاسگذاریم فروشنده خانم صادقی 09184179240
رضایت آقای جودکی از دزفول خریدار تلویزیون الجی،65C2 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت آقای جودکی از دزفول خریدار تلویزیون الجی،65C2 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
رضایت آقای سلطان شاه از تهران خریدار تلویزیون ال جی 55C2 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت آقای سلطان شاه از تهران خریدار تلویزیون ال جی 55C2 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت جناب آقای رحمانی از تاکستان قزوین خریدار تلویزیون ال جی 55C2 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم محمدی  (09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای رحمانی از تاکستان قزوین خریدار تلویزیون ال جی 55C2 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم محمدی  (09184179241)
رضایت جناب آقای هونانیان از تهران خریدار تلویزیون ال جی 65C2 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم محمدی  (09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای هونانیان از تهران خریدار تلویزیون ال جی 65C2 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم محمدی  (09184179241)
رضایت جناب اقای شاعری از محمود آباد مازندران بابت خرید 55C2 سپاس بابت لطف  و اعتماد شما فروشنده خانم صادقی : 09184179240
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب اقای شاعری از محمود آباد مازندران بابت خرید 55C2 سپاس بابت لطف  و اعتماد شما فروشنده خانم صادقی : 09184179240
رضایت جناب آقای دریک از اراک خریدار تلویزیون ال جی 65C2 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای دریک از اراک خریدار تلویزیون ال جی 65C2 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
رضایت جناب آقای صفریان ازاصفهان بابت خرید تلویزیون 55C2 ال جی ممنون از شمااز لطف تان سپاسگذاریم فروشنده خانم صادقی 09184179240
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای صفریان ازاصفهان بابت خرید تلویزیون 55C2 ال جی ممنون از شمااز لطف تان سپاسگذاریم فروشنده خانم صادقی 09184179240
رضایت آقای مینوسپهر از‌ تهران خریدار تلویزیون ال‌جی 55C2 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده آقای سعیدی (09187886127)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت آقای مینوسپهر از‌ تهران خریدار تلویزیون ال‌جی 55C2 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده آقای سعیدی (09187886127)
رضایت جناب آقای آقاسی از استان اصفهان بابت خرید تلویزیون  55C2 ال جی ممنون بابت اعتماد شما از لطف تان سپاسگذاریم فروشنده : خانم صادقی 09184179240
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای آقاسی از استان اصفهان بابت خرید تلویزیون  55C2 ال جی ممنون بابت اعتماد شما از لطف تان سپاسگذاریم فروشنده : خانم صادقی 09184179240
رضایت آقای عباس زاده از‌ تهران خریدار تلویزیون ال‌جی 55C2 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده آقای سعیدی (09187886127)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت آقای عباس زاده از‌ تهران خریدار تلویزیون ال‌جی 55C2 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده آقای سعیدی (09187886127)
رضایت جناب آقای شاعری از محمودآباد مازندران بابت خرید 55C2 فروشنده خانم صادقی : 09184179240
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای شاعری از محمودآباد مازندران بابت خرید 55C2 فروشنده خانم صادقی : 09184179240
رضایت آقای زیبایی از تهران خریدار تلویزیون 55C2 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده آقای سعیدی (09187886127)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت آقای زیبایی از تهران خریدار تلویزیون 55C2 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده آقای سعیدی (09187886127)
رضایت جناب آقای محبی از تهران خریدار تلویزیون ال جی 55C2 2022 بی نهایت سپاسگذارم از حسن انتخاب شما (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای محبی از تهران خریدار تلویزیون ال جی 55C2 2022 بی نهایت سپاسگذارم از حسن انتخاب شما (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای پناهی از کرج خریدار تلویزیون ال جی 55C2 2022 بی نهایت سپاسگذارم از حسن انتخاب شما (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای پناهی از کرج خریدار تلویزیون ال جی 55C2 2022 بی نهایت سپاسگذارم از حسن انتخاب شما (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای صادقی از گیلان شهر رشت خریدار تلویزیون الجی 55C2 محصول 2022 سپاسگذارم از اعتماد شما به فروشگاه سلام بابا (فروشنده خانم صالحی 09182374313)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای صادقی از گیلان شهر رشت خریدار تلویزیون الجی 55C2 محصول 2022 سپاسگذارم از اعتماد شما به فروشگاه سلام بابا (فروشنده خانم صالحی 09182374313)
رضایت جناب آقای احمدی از کرج خریدار تلویزیون ال جی 55C2 2022 بی نهایت سپاسگذارم از حسن انتخاب شما (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای احمدی از کرج خریدار تلویزیون ال جی 55C2 2022 بی نهایت سپاسگذارم از حسن انتخاب شما (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای روستا  از استان تبریز خریدار: تلویزیون ال جی 65C2ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای روستا  از استان تبریز خریدار: تلویزیون ال جی 65C2ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای اسماعیل رجنی از استان گلستان شهرستان آزادشهر خریدار: تلویزیون الجی مدل 55c2 2022 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده خانم فرهادی 09182374132)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای اسماعیل رجنی از استان گلستان شهرستان آزادشهر خریدار: تلویزیون الجی مدل 55c2 2022 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده خانم فرهادی 09182374132)
رضایت جناب آقای افروغه از تهران خریدار تلویزیون 55C2 (فروشنده خانم رضایی 09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای افروغه از تهران خریدار تلویزیون 55C2 (فروشنده خانم رضایی 09185308225)
رضایت جناب آقای نیشابوری از تهران خریدار تلویزیون 55C2 (فروشنده خانم رضایی 09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای نیشابوری از تهران خریدار تلویزیون 55C2 (فروشنده خانم رضایی 09185308225)
رضایت آقای اکبری از کرج خریدار تلویزیون ال جی 55C2 (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت آقای اکبری از کرج خریدار تلویزیون ال جی 55C2 (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای حق وردی از قم خریدار تلویزیون ال جی 55c2 (فروشنده خانم رضایی 09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای حق وردی از قم خریدار تلویزیون ال جی 55c2 (فروشنده خانم رضایی 09185308225)
رضایت جناب آقای خادم از استان تهران خریدار: تلویزیون اولد ال جی 65C2 (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای خادم از استان تهران خریدار: تلویزیون اولد ال جی 65C2 (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای امیری از استان تهران   خریدار: تلویزیون سامسونگ مدل  55c2 2022  ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده اقای حسینی 09185308226 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای امیری از استان تهران   خریدار: تلویزیون سامسونگ مدل  55c2 2022  ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده اقای حسینی 09185308226 )
رضایت‌ جناب آقای ذوالفقاری از اباده استان فارس تلویزیون‌ ال جی 55Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای ذوالفقاری از اباده استان فارس تلویزیون‌ ال جی 55Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت‌ جناب آقای طاهری جو از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای طاهری جو از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت‌ جناب آقای موسوی از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم صادقی 09184179240
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای موسوی از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم صادقی 09184179240
رضایت جناب آقای امیری از رشت خریدار تلویزیون ال جی 55qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده ( خانم رضایی 09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای امیری از رشت خریدار تلویزیون ال جی 55qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده ( خانم رضایی 09185308225)
رضایت‌ جناب آقای داداشی از تهران خریدار تلویزیون‌ ال جی 55Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای داداشی از تهران خریدار تلویزیون‌ ال جی 55Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت‌ جناب آقای ملکی از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم صادقی 09184179240
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای ملکی از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم صادقی 09184179240
صدای جناب آقای مکی از تهران خریدار تلویزیون ال جی 75Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده ( خانم رضایی 09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
صدای جناب آقای مکی از تهران خریدار تلویزیون ال جی 75Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده ( خانم رضایی 09185308225)
رضایت‌ جناب آقای دالوند از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای دالوند از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت جناب آقای شهاب الدین از تهران خریدار تلویزیون ال جی 55QNED81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (آقای احمدی 09187716000)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای شهاب الدین از تهران خریدار تلویزیون ال جی 55QNED81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (آقای احمدی 09187716000)
رضایت‌ جناب آقای عزتی از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 75Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای عزتی از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 75Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده محمدی 09184179241
رضایت‌ جناب آقای رضوانی از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای رضوانی از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده محمدی 09184179241
رضایت جناب آقای شیری از مرند استان آذربایجان شرقی خریدار تلویزیون ال جی 65Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای شیری از مرند استان آذربایجان شرقی خریدار تلویزیون ال جی 65Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
رضایت اقای پیری از تبریز خریدار تلویزیون 65QNED81، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده ( اقای سعیدی 09187715000 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت اقای پیری از تبریز خریدار تلویزیون 65QNED81، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده ( اقای سعیدی 09187715000 )
رضایت جناب آقای شاهنده از شیراز خریدار تلویزیون ال جی 55Qned81، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای شاهنده از شیراز خریدار تلویزیون ال جی 55Qned81، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای جهانیان از تهران خریدار تلویزیون ال جی 55Qned81-2023، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم رضایی 09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای جهانیان از تهران خریدار تلویزیون ال جی 55Qned81-2023، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم رضایی 09185308225)
رضایت‌ جناب آقای محمدی از همدان خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 65C3، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم صادقی 09184179240
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای محمدی از همدان خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 65C3، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم صادقی 09184179240
رضایت جناب شمس از تهران خریدار تلویزیون ال جی 65C3، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (آقای احمدی 09187716000)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب شمس از تهران خریدار تلویزیون ال جی 65C3، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (آقای احمدی 09187716000)
رضایت‌ جناب آقای افشاری از اصفهان خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55C3، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای افشاری از اصفهان خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55C3، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده محمدی 09184179241
رضایت‌ خانم نادی از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55C3، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ خانم نادی از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55C3، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت جناب آقای رجبی از رشت خریدار تلویزیون  الجی  محصول 2023 مدل 55C3، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم صالحی 09182374313)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای رجبی از رشت خریدار تلویزیون  الجی  محصول 2023 مدل 55C3، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم صالحی 09182374313)
رضایت جناب آقای سیف الهی از تهران خریدار تلویزیون 55C3 محصول 2023، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم صالحی 09182374313
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای سیف الهی از تهران خریدار تلویزیون 55C3 محصول 2023، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم صالحی 09182374313
رضایت جناب اقای شایگان منش از کرج خریدار تلویزیون ال جی 65C3 2023 ممنون بابت اعتمادشما واز لطفتان سپاسگذاریم فروشنده (خانم رضایی 09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب اقای شایگان منش از کرج خریدار تلویزیون ال جی 65C3 2023 ممنون بابت اعتمادشما واز لطفتان سپاسگذاریم فروشنده (خانم رضایی 09185308225)
رضایت جناب آقای شریفی نیا از تهران خریدار تلویزیون ال‌جی اولد 65C3  2023 ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم فروشنده (اقای حسینی 09185308226 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای شریفی نیا از تهران خریدار تلویزیون ال‌جی اولد 65C3  2023 ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم فروشنده (اقای حسینی 09185308226 )
رضایت جناب اقای صیادی از زاهدان خریدار تلویزیون ال جی 65C3 2023 ممنون بابت اعتمادشما واز لطفتان سپاسگذاریم فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب اقای صیادی از زاهدان خریدار تلویزیون ال جی 65C3 2023 ممنون بابت اعتمادشما واز لطفتان سپاسگذاریم فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
رضایت‌ جناب آقای احمدی از اراک خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55ur8000، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم صادقی 09184179240
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای احمدی از اراک خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55ur8000، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم صادقی 09184179240
رضایت جناب آقای عمران از کرج خریدار تلویزیون ال جی 65ur8000، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده ( خانم رضایی 09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای عمران از کرج خریدار تلویزیون ال جی 65ur8000، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده ( خانم رضایی 09185308225)
رضایت آقای ورجاوند از تهران خریدار تلویزیون ال جی 50UR8000، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (آقای سعیدی 09187715000)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت آقای ورجاوند از تهران خریدار تلویزیون ال جی 50UR8000، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (آقای سعیدی 09187715000)
رضایت جناب اقای بهرامی از اصفهان خریدار تلویزیون ال جی 50ur8000، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده(خانم عزیزی 09182356234)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب اقای بهرامی از اصفهان خریدار تلویزیون ال جی 50ur8000، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده(خانم عزیزی 09182356234)
رضایت‌ خانم تجلی فر از رشت خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 65Qned80، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ خانم تجلی فر از رشت خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 65Qned80، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت جناب محمودی از ایلام خریدار تلویزیون ال جی QNED80، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (آقای احمدی 09187716000)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب محمودی از ایلام خریدار تلویزیون ال جی QNED80، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (آقای احمدی 09187716000)
رضایت جناب آقای سرهنگ پور از شاهین شهر اصفهان خریدار تلویزیون ال جی مدل 55Qned80، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای سرهنگ پور از شاهین شهر اصفهان خریدار تلویزیون ال جی مدل 55Qned80، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب سرایی از تهران خریدار تلویزیون ال جی 55qned80، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده ( خانم صالحی 09182374313)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب سرایی از تهران خریدار تلویزیون ال جی 55qned80، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده ( خانم صالحی 09182374313)
رضایت آقای سعبانی از کرج خریدار تلویزیون 55QNED80، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (آقای مرادی 09189123904 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت آقای سعبانی از کرج خریدار تلویزیون 55QNED80، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (آقای مرادی 09189123904 )
رضایت جناب آقای خدابخشی از اراک خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای خدابخشی از اراک خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
رضایت سرکار خانم رحیمی منش از تهران خریدار تلویزیون ال جی مدل 55Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده ( خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت سرکار خانم رحیمی منش از تهران خریدار تلویزیون ال جی مدل 55Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده ( خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای مشایخ از تهران خریدار تلویزیون الجی 65Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای مشایخ از تهران خریدار تلویزیون الجی 65Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
رضایت جناب آقای روحانی از تهران خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم محمدی  (09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای روحانی از تهران خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم محمدی  (09184179241)
رضایت جناب آقای تکاپو از شیراز خریدار 55qned80 برند‌ الجی‌؛ بی نهایت سپاسگذاریم فروشنده خانم صالحی 09182374313
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای تکاپو از شیراز خریدار 55qned80 برند‌ الجی‌؛ بی نهایت سپاسگذاریم فروشنده خانم صالحی 09182374313
رضایت جناب آقای رنجبر از اندیشه تهران خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای رنجبر از اندیشه تهران خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
رضایت جناب آقای تحقیقی از قزوین خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای تحقیقی از قزوین خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
رضایت جناب آقای اله یارزاده از ساوه خریدار تلویزیون ال جی 65Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای اله یارزاده از ساوه خریدار تلویزیون ال جی 65Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
رضایت خانم بهرامی از لرستان‌ خرم‌ اباد‌ خریدار : تلویزیون الجی 55Qned80 سپاسگذارم از حسن انتخاب شما (فروشنده خانم صالحی )(09182374313)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت خانم بهرامی از لرستان‌ خرم‌ اباد‌ خریدار : تلویزیون الجی 55Qned80 سپاسگذارم از حسن انتخاب شما (فروشنده خانم صالحی )(09182374313)
رضایت آقای صدیقی از تهران خریدار تلویزیون ال جی 65Qned80 سپاسگزاریم از حسن انتخاب شما فروشنده‌ خانم‌ محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت آقای صدیقی از تهران خریدار تلویزیون ال جی 65Qned80 سپاسگزاریم از حسن انتخاب شما فروشنده‌ خانم‌ محمدی 09184179241
رضایت جناب آقای بختیاری از تهران خریدار: تلویزیون ال جی 55Qned80 فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای بختیاری از تهران خریدار: تلویزیون ال جی 55Qned80 فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت جناب آقای ابوطالب زاده از مشهد خریدار تلویزیون ال جی 65Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم محمدی (09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای ابوطالب زاده از مشهد خریدار تلویزیون ال جی 65Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم محمدی (09184179241)
رضایت خانم حیدری از تهران خریدار: تلویزیون 55Qned80 , جارو شارژی بوش 611, سرخ کن دوقلو بومن 9لیتری سپاسگذارم از حسن انتخاب تون (فروشنده خانم صالحی 09182374313)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت خانم حیدری از تهران خریدار: تلویزیون 55Qned80 , جارو شارژی بوش 611, سرخ کن دوقلو بومن 9لیتری سپاسگذارم از حسن انتخاب تون (فروشنده خانم صالحی 09182374313)
رضایت جناب آقای باباشاهی از استان اصفهان خریدار: تلویزیون ال جی 65QNED80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده آقای سعیدی 09187886127)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای باباشاهی از استان اصفهان خریدار: تلویزیون ال جی 65QNED80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده آقای سعیدی 09187886127)
رضایت سرکار خانم شورگشتی از نیشابور خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80 (فروشنده خانم محمدی 09184179241 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت سرکار خانم شورگشتی از نیشابور خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80 (فروشنده خانم محمدی 09184179241 )
رضایت سرکار خانم نجفی از کلارآباد استان مازندران خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80 (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت سرکار خانم نجفی از کلارآباد استان مازندران خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80 (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
رضایت سرکار خانم ابراهیم زاده از رشت خریدار تلویزیون ال جی 65Qned80 (فروشنده خانم عزیزی 09182359234 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت سرکار خانم ابراهیم زاده از رشت خریدار تلویزیون ال جی 65Qned80 (فروشنده خانم عزیزی 09182359234 )